Om Pilar Eiendom

Pilar Eiendom AS har høy kompetanse og lang erfaring innen eiendomsutvikling, erverv av eiendommer og eiendomsjus med særlig Cheap NHL Jerseys kompetanse innenfor plan- og bygningsloven.
Pilar Eiendom AS Wholesale Minnesota Wild Jersey har spisskompetanse på offentlige prosesser og myndighetskontakt.

Pilar Eiendom AS tilbyr rådgivning og prosjektledelse i planprosesser og byggesaker.
Vi kan også erverve eiendom eller inngå partnerskap med eiendomsbesittere for videreutvikling av eiendommen.

Strategi og verdier:

  • Pilar Eiendom AS tar sikte på å være en langsiktig aktør
  • Gjennom utviklingsprosessen skal vi optimalisere eiendomsverdien, og skape merverdi
  • Vi skal være foretrukket som seriøs og kompetent samarbeidspartner og rådgiver
  • Vi skal tilby effektiv og kompetent rådgivning

Pilar Eiendom AS kan tilby supplerende kompetanse innenfor kompetansemiljøet i kontorfellesskapet Osloveien 23 og 15 og andre nære samarbeidspartnere.